[denne side er en bearbejdet udgave af en del af hæftet Flygt fra Musefælden fra 1997]

Stifinder starter bestemt sted

Hvordan får jeg Stifinder til at starte med samme billede, så jeg ikke skal navigere så meget for at finde de filer, jeg bruger mest? Stifinder starter default i C:\WINDOWS\MENUEN START med sine mapper foldet ud, fordi programmet EXPLORER.EXE befinder sig i C:\WINDOWS. Du skal nu i gang med noget lidt underligt, nemlig bruge programmet Stifinder til at finde EXPLORER.EXE og skabe en genvej til det.

Hvis du spørger: Hvorfor kan vi ikke lave egenskaberne om for WINDOWS\EXPLORER.EXE med det samme, og så sige, hvor det skal starte. Det synes jeg også ville være smart, men det har Microsoft altså ikke tilladt. Prøv at se Egenskaber for filen. Denne mulighed findes ikke.

 

 

I feltet Mål skal bestemte parametre angives.

En del af syntaksen ser sådan ud: Explorer [/e] [,/root,object]

Der er altså flere parametre. Et vilkårligt antal parametre kan angives. Hvis de udelades starter Stifinder default, dvs. som valgt via genvejsmenu fra START. Hvis mere end een angives, skal der komma før næste parameter.

/e

Stifinder åbner default, dvs. venstre rude viser C:\WINDOWS\STARTMENU. Uden /e åbner Denne Computer (her ses, at Denne Computer er en mini-udgave af Stifinder).

/e,/root

Parameteren /root,object betyder: Hvilket object skal vises som root, altså øverste niveau. Bemærk komma efter root er nødvendigt, fordi et objekt forventes som root. Default object er SKRIVEBORD, hvilket betyder: angives parameteren slet ikke eller angives intet objekt, dvs. sådan /root, underforstås SKRIVEBORD. Den viste linie er irrelevant i praksis, men medtaget for forståelsens skyld.

/e,/root,c:\

root eller højeste niveau er C:\ – hvis du kun vil se drev C:

/e,/root,c:\kw

/e,c:\kw

De to linier er betydningsmæssigt identiske. Jeg bruger den sidste, da jeg oftest arbejder her (forlagets filer).

Jeg har valgt genvejstasten X, således at Ctrl+Alt+X starter ved C:\KW

Hvis du har to eller flere steder, hvor du ofte skal lave noget, kan du jo bare lave flere genvejsfiler, evt. kalde dem navne, som har noget med dine mapper eller arbejdsopgaver at gøre. Så har du sparet dig selv tid og besvær med at navigere derhen hver gang, du skal finde filerne. Du behøver ikke at gennemgå hele proceduren for at lave endnu en genvejsfil. Du laver blot en kopi af den, du allerede har, giver den et nyt navn, og retter i feltet Mål under Egenskaber og til sidst giver du en anden tastkombination som genvejstast.

Forudsat at du har lavet en enkelt genvejsfil, kan du starte Stifinder på én af to måder:

Ctrl+Alt+X (visse tastaturer AltGr+X) - evt. først efter Reboot af Windows (Vælg Start Windows påny og hold Shift nede, mens du vælger OK).

Ctrl+Esc, X - forudsat at ingen andre genvejsfiler i C:\WINDOWS\MENUEN START har X som første bogstav i filnavnet.

Husk, at tastkombinationen Ctrl+Alt+X er knyttet eller bundet til genvejsfilen. Startmenuen og dens under-menuer afspejler de genvejsfiler, som ligger i ...MENUEN START og dennes mapper.

Fordelen ved at placere XPLORER i første niveau i Startmenuen er at du let kan starte Stifinder to gange. Jeg har tit hørt flg kritik af Windows95’s filhåndteringsssystem og dermed Stifinder: man kan ikke samtidig se indholdet af to mapper eller sagt på en anden måde: man kan ikke se to forskellige steder samtidigt. Det kan man på flg vis:

Hvad nu, hvis du ikke vil fylde din Startmenu i første niveau med dette punkt, men vil gerne beholde Ctrl+Alt+X. Så det går ikke an bare at slette genvejsfilen ...\MENUEN START \XPLORER, så forsvinder Ctrl+Alt+X nemlig. Løsningen er at flytte genvejs-filen til en vilkårlig mappe i ...\MENUEN START \ eller undermappe.

Genvejsfilen skal ligge i dette menusystem for at Windows kan reagere på tastkombinationen. Jo dybere i niveau, desto længere reaktionstid, når du taster Ctrl+Alt+bogstav. Ofte kræver det genstart af Windows, hvis du flytter en genvejsfil under ...\MENUEN START

En af grundene til den udførlige beskrivelse af Explorers parametre skyldes Microsofts elendige beskrivelse i filen TIPS.TXT

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share