Michael Maardt 2004

Email til mange uden at alle ser alles emailadresser

Michael Maardt

Du kan sende en email til mange personer på en gang på flere forskellige måder, og det er vigtigt at kende forskellen. Hvorfor? Fordi det er uhøfligt at videregive en persons emailadresse UDEN at have spurgt vedkommende OG fordi alle email-adresser kan blive opfanget, hvis en af personers computer bliver angrebet af malware eller af virus. Sagt på en anden måde: en virus smitter lettere på den måde.

Sådan gør du

Angiv DIN EGEN email adresse i Til: eller To: feltet. Angiv de mange emailadresser i Bcc: feltet, når du vil sende til mange UDEN at de kan se de andre emailadresser. Modtageren får en email og det ser ud som om, at han/hun er eneste modtager, og kan ikke engang se sin egen emailadresse.
Bcc betyder "Blind Carbon Copy", et levn fra gamle dage med skrivemaskiner og carbonpapir. Man lagde flere stykker papir og mellem de hvide papir lagde man kul- eller carbon-papir, som så lavede en kopi.

Den tekniske forklaring

Når du skriver en email, kan du angive modtagerens emailadresse på 3 forskellige måder, eller sagt på en anden måde: adressere vedkommende på 3 forskellige måder:

1) Til:, 2) Cc: eller 3) Bcc:

En email skal have mindst een modtager, og denne skal stå i eet af de 3 ovennævnte felter

Til (To:): Modtageren vil kunne se andre emailadresser i Til: og Cc: felterne. Hvis der er flere modtagere i Til: og Cc: vil alle modtagere have mulighed for Svar alle:

Cc: (Carbon Copy): Dette felt handler om hensigt. Afsenderen siger til modtageren: "Jeg sender denne mail også til dig, blot til din information (FYI kaldes det på engelsk: For Your Information) og jeg forventer ikke, at du svarer." Problemet er bare, at de færreste brugere kender deres emailprogram så godt, at de kan se forskel på, om de er blevet indsat i et Til: eller Cc: felt.

Bcc: Blind Carbon Copy: For modtageren ser det ud som om, at han/hun er eneste modtager. Hvis du vil sende til mange UDEN at vise disses emailadresser til andre, bruger du denne metode. Du indsætter alle emailadresser i feltet, adskilt af komma eller semikolon:
hans@mail.dk, erik@mail.dk, osv. Ofte sender jeg emailen til mig selv, altså i Til: eller To: feltet, hvor du normalt skriver modtageren


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share