[denne side er en bearbejdet udgave af en del af hæftet Flygt fra Musefælden fra 1997]

Navigation

Start med Tab - en mappe markeres i venstre rude. Vi interesserer os i denne del om Navigering kun for venstre rude.

For at udfolde (åbne) en mappe klikker de fleste enten på det lille plustegn til venstre for mappen (hvis man ellers kan ramme) eller dobbeltklikker enten den gule mappe eller mappenavnet. Alle muligheder folder mappen MENUEN START ud. Find og markér C:\WINDOWS\MENUEN START

Jeg forudsætter, at du har installeret forskellige programmer, dvs. mappen MENUEN START indeholder forskellige mapper. Hvis du ikke har installeret andet end Windows, må du finde en mappe med et lille + til venstre og foretage dine eksperimenter her.

Nu kommer et af de vigtigste tip i dette hæfte. De fleste har sikkert brugt oppil og nedpil, men ikke mange har tænkt på, om venstrepil og højrepil laver noget, og det gør de i allerhøjeste grad. Prøv derfor i nogle minutter alle fire piletaster og prøv at forstå deres funktion, og hold samtidig godt øje med de små tegn: plus og minus til venstre for mapperne. Prøv ikke at læse videre, før du har eksperimenteret i nogle minutter!

Højre-pil-logik

Højre-pil virker på to måder: En mappe med et lille + til venstre: højre-pil folder mappen ud uden at flytte markeringen. Det lille plus forandres til et lille minus.

En mappe med et lille – til venstre: højre-pil flytter markeringen til første undermappe (nedpil havde givet samme resultat).

Venstre-pil logik

Uanset antallet af mapper i samme niveau vil venstre-pil altid først springe til "modermappen" (eng: parent folder) og derefter klappe den sammen. Venstrepilen er særdeles effektiv, thi den springer altid til et højere niveau samtidig med, at den klapper mapper sammen "efter sig". Meget praktisk, thi eftersom man bevæger sig til andre mapper, har man ikke brug for at se indholdet af de mapper, man har forladt.

Hvis du vil bevæge dig mod modermapper, men vil beholde mapperne åbne: Backspace

Efter kort tid bruger du en blanding af Backspace og venstre-pil, alt efter behov.

Jeg går ud fra, at du ved, hvor du lige nu befinder dig i mappesystemet: i hele MENUEN START systemet. Her ligger en masse mapper indeholdende genvejsfiler.

Det menusystem, som starter ved Startknappen, er en grafisk fremstilling af MENUEN START’s mapper, disses mapper samt de indeholdte genvejsfiler, intet andet! Når du har forstået de forskellige niveauer af drev, mapper, filer (incl. genvejsfiler) og lærer at flytte mapper og filer (incl. genvejsfiler), kan du organisere dit Startknapmenusystem præcis, som du vil.

Resumé

Ved nærmere overvejelse er det logisk. Alle elementer under Windows er objekter. Stifinder viser objekterne i to ruder med en niveauforskydning mellem venstre og højre rude: Den venstre rude starter med øverste niveau Skrivebord. Den højre rude viser indholdet af venstre rudes valgte objekt, ergo kan det laveste niveau i hierarkiet (objektet fil) kun vises i højre rude, som så til gengæld ikke kan vise det "øverste" i hierarkiet, nemlig Skrivebord.

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share