[denne side er en bearbejdet udgave af en del af hæftet Flygt fra Musefælden fra 1997]

Omdøb

Du kan kun omdøbe mapper eller filer.

Du kan kun omdøbe ét objekt ad gangen (en af de få begrænsninger ved Stifinder)

Markér objektet (mappe eller fil) og tryk F2 for at redigere navnet. Bogstaverne bliver flydende i en lille ramme, men stadig markerede. Brug venstre-pil og højre-pil til at flytte markøren og derved beholde de bestående bogstaver. Ret navnet til det navn, du ønsker. Esc fortryder og gendanner det oprindelige navn, såfremt du i mellemtiden ikke har trykket på Enter. Det nye navn accepteres først, når du har brugt Enter.

Flyt

Nu kommer vi til et meget omdiskuteret og vigtigt punkt, når det handler om håndtering af filer. Vi har jo alle brug for at flytte og kopiere filer, fordi vi finder ud af, at det er mere hensigtsmæssigt at have filerne et andet sted, end der, hvor vi placerede dem, eller hvor et program placerede dem.

Jeg forstår nybegynderen, der er usikker ved at flytte eller kopiere filer. Det er rart, hvis man samtidigt kan se begge de steder på skærmen, hvor det foregår: altså "hvorfra" og "hvortil".

Af denne grund bruger begynderen Denne Computer til at åbne mindst to vinduer, flytter og justerer derefter de to relevante vinduer, så man kan se indholdet af "hvorfra" og "hvortil" mapperne.

Lad os sige, at vi skal flytte filen knowware.doc fra Mappe A til mappe B og at begge mapper befinder sig på C:

Begynderen klikker altså helt frem til mapperne A og B, dobbeltklikker sidste gang på de to mapper, så indholdet af mapperne kan ses. Derefter trækkes filen knowware.doc fra et vindue til et andet. Hvis det foregår på samme drev (og det gør det for de fleste begyndere, der kun har drev C:), så kan man se, at filen forsvinder i det ene vindue og dukker op i det andet vindue, og kan fryde sig over, at operationen lykkedes. Med tiden lærer man at omkranse flere filer og trække dem på een gang, men operationen er den samme.

Hvis man har fået åbnet rigtig mange vinduer, kan man begynde at lukke rigtig mange vinduer, hvis man ikke ved, at man kan holde Shift nede, mens man lukker det sidst åbnede.

Denne flytteoperation er farlig, specielt for en begynder, der ikke er vant til at bruge en mus: Hvis man slipper museknappen for tidligt, mens en fil "hænger" og venter på at blive sluppet, så er det ikke godt at vide, hvor filen havner, specielt hvis man har trukket hen over flere vinduer. Og hvis man som begynder ikke kender til de forskellige fortryd-muligheder (Ctrl+Z, Menu Rediger | Fortryd eller højreklik og Fortryd), så er der problemer.

Jeg forestiller mig begynderens næste trin (2) i sin læreproces er at højreklikke knowware.doc, vælge Klip (desværre hedder det ikke Flyt) og derefter højreklikke inde i et tomt område i det vindue, som indeholder mappe B. Her vælges på genvejsmenuen så Indsæt. Fordelen ved denne metode er, at filen ikke hænger på musen, når musen flyttes fra det første vindue til det andet vindue.

Næste trin (3) for begynderen bliver måske følgende: Nu ved man lidt om mapper og undermapper, og specielt kender man de mapper, hvor man gemmer egne filer. Begynderen finder ud af, at man ikke behøver at kunne se "hvortil"-mappens indhold, men at det er tilstrækkeligt blot at markere selve mappen, når vil foretage den sidste handling, nemlig indsættelsen eller flytningen af filen. I begyndelsen dobbeltklikker man mappen for at sikre sig, at filen virkelig findes "inde i" mappen. Senere har man tillid til Microsoft og computeren og undlader at kigge.

Du har måske fået det indtryk, at jeg aldrig bruger musen, eller at jeg hader musen. Overhovedet ikke. Jeg bruger musen meget, men kun når jeg synes, at det er smartere end tastaturet. Men lad os lige fortsætte diskussionen om at flytte med musen. Hvis man endelig skal flytte med musen ved at trække, så er mit forslag følgende:

Du bruger Stifinder og klikker og dobbeltklikker dig frem, indtil du i venstre rude finder mappe B. Mappe B er nu synlig.

Derefter finder du (stadig i venstre rude) mappe A, markerer A med musen, hvorved højre rude viser filen knowware.doc. Du må evt. scrolle lidt for at kunne se den.

Du markere med musen knowware.doc.

Nu kommer det vigtige:
Det gælder nu om at beholde markeringe af filen knowware.doc og samtidig gøre mappe B synlig, således at du kan trække filen fra højre rude til venstre rude. Hvis mappe A og mappe B ligger "tæt" på hinanden, dvs. at man umiddelbart på skærmen kan se begge, så er det ikke så svært, men problemet kommer, når de ligger langt fra hinanden - evt. på to forskellige drev. Og det er her at mit forslag er relevant.

Med musen trækkes i rullexx, indtil mappe B viser sig i venstre rude (Hvis du har en mus, som kan scrolle med et hjul eller midterste museknap, er du lidt bedre stillet). Markeringen er stadig på filen knowware.doc og du kan nu se både denne fil og mappe B.

Nu trækkes og slippes filen hen over mappe B. Herved "forsvinder" filen "ind i" mappe B.

Lige nu er intet objekt markeret, hvilket kan forvirre lidt. Marker nu med et enkelt klik mappe B, og du kan se, at filen knowware.doc landede her.

Det vanskelige punkt for begynderen er at placere noget i en mappe UDEN at kunne se mappens indhold på forhånd. Af denne grund skifter begyndere ikke fra Denne Computer til Stifinder.

Microsoft har genbrugt ideen "klippe/klistre" fra specielt tekstbehandlings-programmer til flytteoperationen, når det drejer sig om filer og mapper og påstår flg:

først "klippes" til et midlertidigt lager

markøren flyttes til det sted, hvor indholdet ønskes indsat og derefter "indsættes".

Begynderens problem i et tekstbehandlingsprogram er forståeligt. At klippe en tekstmængde betyder, at teksten forsvinder fra skærmen. "Hjælp, hvor blev det af?"

Mange har endnu sværere ved at acceptere denne metode, når det gælder filer eller endda hele mapper. De vil kunne se de to steder: 'Hvorfra' og 'hvortil' og åbner derfor to vinduer med Denne Computer og trækker filen fra det ene vindue til det andet.

Sagen er: ved objekter klippes og indsættes ikke!

Markér i højre rude af Stifinder den fil, du ønsker at flytte. Eks: filens fulde navn er C:\WEST\INVITATION.DOC

Ctrl+X forbereder en flytning.

Der sker reelt intet med filen! Stifinder husker stien til filen (i udklipsholderen) og viser det ved at svække filens ikon. Prøv at flytte markeringen til en anden fil og tryk Ctrl+X. Nu slippes den første fil, og den aktuelle fil er nu kandidat til en flytning.

Esc fortryder "operation flytning".

Tab til venstre rude og navigér, indtil du finder den mappe, hvortil du vil flytte filen.

Eks: C:\EAST\

Du kan se mappens indhold i højre rude. Fortryder du flytningen på nuværende tidspunkt, undlader du blot at trykke Ctrl+V. Er det den rigtige mappe: tryk Ctrl+V.

Først nu foretages den egentlige flytning. Stifinder (Windows) ændrer filens sti til C:\EAST\ Filen bliver fysisk liggende samme sted på harddisken. Derfor hører du ikke meget fra harddisken, selv om du flytter en stor fil.

Fortryder du flytningen efter Ctrl+V, trykker du Ctrl+Z.

Af denne beskrivelse fremgår, at filen ikke sendes til et midlertidigt lager. Sammenligningen med klippe/klistre og benævnelsen Klip er derfor forkert! Dette er årsagen til, at de fleste er bange for at flytte filer og mapper på denne måde.

Kopiér

Markér først de objekter, du ønsker at kopiere. Ctrl+C forbereder en kopiering. Markér derefter i venstre rude den mappe, hvortil markeringen skal kopieres. Tryk Ctrl+V. Først nu kopieres "ind i" den nye mappe. Det under Flyt beskrevne gælder på samme måde.

Råd om håndtering af objekter

Du vælger Ctrl+X for at forberede en flytning eller Ctrl+C for at forberede en kopiering.

Du finder og markerer "målobjektet" (typisk en mappe) i venstre rude. I højre rude ser du målobjektets indhold. Du trykker Ctrl+V og kan se, at filerne lander i højre rude.

På denne måde lærer du at tænke på forskellen mellem venstre og højre rude. Den venstre viser et objekt og den højre viser indholdet.

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share