[denne side er en bearbejdet udgave af en del af hæftet Flygt fra Musefælden fra 1997]

Vælg og markér

Hver gang markøren bevæges til et nyt objekt i venstre rude, forsøger Stifinder i højre rude at vise objektets indhold. Hvis du lader markøren stå stille en vis tid, viser statuslinien:

Bevæg med Tab markøren til venste rude. Bevæg markøren til et nyt objekt (drev eller mappe). Tryk flere gange Tab

Markøren skifter mellem den aktuelle mappe i venstre rude og stiplet markering af første objekt i højre rude. Bemærk, at statuslinien melder samme informationer. Du får altså ved start informationer om det aktuelle objekt - og det er et objekt i venstre rude.

Flyt via Tab til højre rude.

Med mellemrum, højre-pil eller venstre-pil markeres det aktuelle objekt. Nu skifter statuslinien informationer. Hvis du sidder foran skærmen, så brug lidt tid til disse små eksperimenter. De er vigtige til at forstå forskellen mellem højre og venstre rude.

Vigtigt

Højre rude er Denne Computer. Stifinder indeholder Denne Computer.
Hver gang du skifter mappe og derefter tab’er til højre rude, findes kun den stiplede markering. Du må bruge en tast til den første markering. Min normale arbejdsgang ser sådan ud:

Det er ikke så svært at markere et enkelt objekt, men hvad med flere? Nu må vi se på to ting: Hvordan vises filerne?

Dette vælges via menuen Alt, Vis (én ud af fire muligheder: 1. Store ikoner, 2. Små ikoner, 3. Oversigt eller 4. Detaljer). Jeg har valgt Detaljer, altså information om Navn, Størrelse, Type og Dato.

Hvordan sorteres mapperne/filerne, dvs. hvilket sorteringskriterie er valgt, igen én ud af fire muligheder:

Navn, Størrelse, Type og Dato.

Sortering

Filerne kan nu på en smart måde sorteres efter ét af de viste kriterier ved at klikke som vist på billedet. Vælg Alt, Vis, Arranger Ikoner og vælg kriterie. Microsoft har imidlertid ladt tastaturbrugerne i stik-ken på flg punkt: gentagne museklik over kolon--nen på det viste sted vender sorte-ringens-rækkefølgen. Dette kan mig bekendt ikke foretages med taster.

Før musen hen over den sorte skillelinie mellem to kolonner og dobbeltklik. Kolonnen til venstre tilpasses.

Ctrl og den store grå + tast på nummertastaturet justerer alle kolonner, meget smart.

Markér flere filer

Nu er det ikke så svært at markere flere filer. Først vælges med musen sor-te-rings-kriterie (navn, størrelse, type eller dato) den ene eller anden vej.

Det var ikke så svært, men hvad nu, hvis jeg i det viste eksempel ikke ønskede markering af 896.BMP og 898.BMP? En musebruger ville holde Ctrl og klikke på 896.BMP og derefter på 898.BMP for at ophæve markeringen af disse to filer. Det er sikrere og lettere med tasterne, og foretages på én af to måder:

Markér mange filer, men ikke alle

Efter markering af alle ønskede filer slippes alle taster (Ctrl+A markerer samtlige filer)

Markér enkelte spredte filer

Vend markeringen

En variant til ovenstående: du vil markere næsten alle filer i en mappe. Markér dem, som ikke skal med i den endelige markering, og vælg menu Alt, Edit, Invert selection. Alle ikke-markerede bliver markerede og omvendt.

Afsluttende om markering

Det om filer beskrevne gælder selvfølgelig også mapper, men kun for højre rude. Der gælder flg vigtige regel: du kan kun markere flere objekter i højre rude.

Andre programmer

Tasterne kan også bruges i lignende programmer, f.eks. installationsprogrammer, hvor man skal udvælge enkelte dele: her kan man køre rundt med piletasterne, markere eller afmarkere et punkt med mellemrum.

Eller når du skal browse til en bestemt mappe via en lille dialogboks (f.eks. zip-program, som vil vide, hvor du vil placere eller hente en bestemt fil)

Håndtering af objekter

Det er med vilje at jeg ikke kalder denne overskrift "Håndtering af filer". Det er vigtigt at forstå, at alle de elementer, som Stifinder viser, er objekter. Jeg ved godt, at vi hovedsageligt arbejder med filer, men drev, systemmapper, "normale" mapper og filer (incl. genvejsfiler) er alle objekter. Jeg ønsker at hypnotisere dig til at huske, at ethvert objekt har egenskaber. Lad os se på det, som vi alle gør regel-mæssigt: sletter, kopierer, flytter eller omdøber objekter, typisk filer.

Når jeg i det følgende taler om "markeringen", menes det eller de markerede objekter.

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share