[denne side er en bearbejdet udgave af en del af hæftet Flygt fra Musefælden fra 1997]

Mere navigation under Windows

Hvis du vil videre, kommer her nogle flere taster. Jeg regner med, at du selv afprøver dem!

Tip

Når du kører med oppil eller nedpil og lader markeringen stå lidt for længe på en mappe, der indeholder rigtig mange filer, begynder Stifinder at arbejde for at opdatere. Timeglasset viser sit grimme fjæs. Skynd dig videre, hold evt. piletasten nede længe, indtil den er kommet videre til en mappe, der ikke indeholder så mange filer.

Det samme trick kan bruges, når markøren lander for længe på A:. Hvis du ikke er hurtig nok får du at vide, at der ikke er adgang til diskettedrevet. For en gangs skyld kan venstre- og højre-pil bruges til at flytte mellem de to knapper. Du trykker Højre-pil til den højre knap (for at afbryde) og space (virker som Enter) for at komme væk. Næste gang bevæger du markøren lidt hurtigere hen over (A:)

Speed-search

Samme bogstav gentaget langsomt

Du kan hurtigt finde et objekt med et enkelt taste-tryk. Hvis du trykker et bogstav (f.eks. K) gen-tagne gange og ikke for hurtigt efter hinan-den, så sprin-ger markeringen blandt tilgængelige objekter med dette begyndelses-bog-stav (i venstre rude kun blandt åbne (udfoldede) mapper).

Stav dig frem

Hvis du rimelig hurtigt taster forskellige bog-sta-ver efter hinanden, fx win, forsøger Stifinder at finde første objekt med disse begyn-delsesbogstaver (i venstre rude kun blandt åbne (udfoldede) mapper). Meget effektivt.

Man kan desværre ikke hurtigt se, hvilket drev man befinder sig på, men må vente på opdatering i højre rude, hvor hele stien vises øverst. Men man kan jo nøjes med at navigere på et drev ad gangen, dvs. lukke de andre drevs mapper.

NB! Du kan speed-searche ALLE objekter, incl. SKRIVEBORDET, DENNE COMPUTER, PRINTERE, KONTROL-PANEL, PAPIRKURV osv. Du skal bare stave dig frem - kan det være lettere? Synd, at Microsoft ikke gad fortælle det til nogen!

Kommentar: du må prøve dig frem, indtil du finder hastighedsforskellen på de to former for speed-search.

Space (kun venstre rude)

Såfremt du ikke har navngivet dine drev, springer Space fra drev til drev uanset antallet af udfol-de-de mapper. Dette er grunden til, at jeg anbefa-le-de at fjerne den øverste værktøjs-linie. Der er ingen grund til at vælge drev via denne værktøjs-linie, når Space kan gøre det hurtigere. Besyn-derligt nok gælder dette ikke for diskette-drev, men dog for CD-ROM.

Backspace

Prøv at navigere, men kun i venstre rude. Du folder en masse mapper ud vha højre-pil og lander til sidst langt nede i hierarkiet. I stedet for venstre-pil bruger du nu Backspace. Den springer ved hvert eneste tryk til modermappen (flytter både mar-ke-ring og fokus), men den klapper ikke map-pen sammen, hvilket er praktisk, når du vil vende tilbage til de udfoldede mapper. Du behøver ikke at folde dem ud igen, thi de forbliver udfoldede.

Venstre-pil stopper lige op en enkelt gang og inden springet til næste modermappe klapper den mappen sammen. Det har Backspace altså ikke tid til. Den efterlader sine børn åbne og ubeskyt-tede og har travlt med at komme hjem.

Home, End, PgUp, PgDn

Disse taster flytter både markering og fokus.

Ctrl+Home/End/PgUp/PgDn

flytter kun fokus, ikke markeringen. Brug ned- eller op-pil til hurtigt at returnere til marke-ringen, som du nu måske ikke kan se.

Flyt Vandret

Hvis du kommer langt ned i mappehierarkiet, kan du på et tidspunkt måske ikke se hele mappe-navnet. Her kan Ctrl+højre-pil og Ctrl+venstre-pil flytte fokus sidelæns.

Hvis du efter dette ikke kan se tilstrækkeligt i venstre rude, må du ty til musen og trække rudernes skillelinie mod højre.

Flyt lodret

Hvis du har så mange mapper åbne, at du ikke kan se dem alle i venstre vindue (den lodrette rulle-bjæl-ke kommer frem), kan du gøre to ting

Det smarte er ved f.eks. flytning eller kopie-ring: du har forberedt en flytning eller kopiering og leder efter mappen. Når du ser mappen på skærmen, laver du speed-search til mappen! Du slipper for at føre markeringen (med f.eks. ned-pil) hen over mapper, hvor Stifinder bruger tid til at opdatere højre rude.

Gangetegn (stjerne) – kun venstre rude

Læs næste afsnit, inden du trykker tasten!

Tip: Brug højre-pil og Space, når du møder meddelelse om, at diskette og evt. CD-ROM er tomme.

Stjernen * ved det numeriske tastatur (over 9-tal). Her sker der noget og det kan tage lidt tid, så vær forbe-redt. Den folder en hel gren ud. En gren er objektets totale indhold, dvs. incl. samtlige indeholdte mapper. Start i det små!

Marker en mappe indeholdende en del, men ikke alt for mange mapper. Tryk Stjerne.

Prøv at markere dit C: drev og tryk Stjerne.

Hvis du har mange drev og har lyst: Marker SKRIVEBORD (højeste niveau). Advarsel: hvis du er koblet til et stor net, skal du måske ikke foretage følgende, thi det tager lang tid, og du har måske ikke adgang til de mange drev. Tryk så Stjerne, så skal du se løjer!

Samtlige mapper på samtlige drev bliver foldet ud! Man kan vist roligt udnævne denne tast til at være stjerne.

Nu kan du lave speed-search, dvs. hurtigt finde en bestemt mappe blandt måske tusinder af mapper.

Lille ulempe

Som før nævnt er der en lille ulempe, alt afhæn-gig af, hvad du vil. Selv om du via venstre-pil klapper det hele sammen, så vil Stifinder huske, hvilke mapper, der var åbne. Det, du sidst så på skær-men, får du igen, når du folder ud.

  1. Markér en tilfældig mappe "dybt nede" i hierarkiet, altså langt mod højre.
  2. Gå via Backspace til modermappen
  3. Fold denne sammen med venstre-pil.
  4. Fold igen modermappen ud med højre-pil.

Du finder de mange udfoldede mapper som du efterlod dem. Sådan er det lavet, men du kan efter pkt. 3 trykke F5, så folder Stifinder igen kun et niveau ud ad gangen.

Råd om navigering

I højre rude af Stifinder bør du ikke navigere, dvs. bevæge dig op og ned i niveauer. Det kan lade sig gøre med Enter på en mappe, som åbner mappen eller med Backspace, som åbner moder-mappen, men det anbefales ikke. Navigér i venstre rude.

Giv tastaturet en chance. Vanens magt er stor, men prøv specielt speed-search. Jeg navigerer ofte med en blanding af speed-search og højre-pil og venstre pil. Jeg kan dem næsten som blindskrift.

Husk: øvelse gør mester. Ofrer du lidt tid og overvejelser i blot en uge og vænner dig til tasterne, sparer du ikke alene tid, men også dine muskler.

næste side


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share