Hvad er der på skærmen? - Windows XP

Niveau: 0, Michael Maardt, 31.05.2010, tid: 9:54

Hvad er der på skærmen, som kaldes Skrivebordet. Oppe til venstre ser man nogle ikoner, og nederst til højre ses også nogle ikoner, mindre.

De store ikoner på skærmen kan arrangeres på forskellig vis: automatisk og efter et tænkt gitter. Jeg viser et par eksempler, og specielt at man kan højreklikke på Skrivebordet, og her fremkommer en menu med forskellige menupunkter, og jeg opfordrer dig til at lege med mulighederne, så ser du hurtigt, hvordan det fungerer.

Jeg viser ikonerne, symbolerne i den nederste linie på skærmen, som kaldes proceslinien. Jeg viser, hvordan du kan ændre startmenuens og procesliniens udseende. Jeg viser kort mulighederne. Det samme med Kontrolpanelet, som jeg kort viser.


Copyright © 2022-2023 by Michael Maardt. You are on knowware.dkContact

Share